مراحل تدوین طرح کسب و کار موفق

مراحل تدوین طرح کسب و کار موفق

بهترین برنامه ریزی برای کسب و کارها تدوین یک طرح کسب و کار خوب و کارا است

به طور کلی مدیریت برنامه ریزی استراتژیک کسب و کار برای پیش بینی5 سال آینده را نشان می دهد برنامه ریزی با بررسی وضع حال و مشخص کردن عوامل موثر بر موفقیت سازمانی و با استفاده از داده های سودمند و مفید فرآیند تصمیم گیری را تقویت می کند
 

مراحل تدوین طرح کسب و کار

تهیه خلاصه ای از عملیات اجرایی در طرح کسب و کار این بخش به طور خلاصه بیانگر جایگاه کسب و کار شماست و افق و هدف سازمانی را مشخص می کند که به کجا می خواهید برسید و دلایل موفقیت ایده های تجاری شما چیست؟تهیه خلاصه از عملیات اجرایی برای شرکت های تازه تاسیس باید مبتنی بر تجربه، سابقه و هدف خود از راه اندازی کسب و کار باید دقیقا مشخص شود تحلیل و بررسی بازار خود را در مورد نیازهای بازار و جامعه هدف و همچنین شکاف موجود رابه طور دقیق مدیران فروش مورد بررسی قرار دهند و راه حل های خود را برای رفع نیازهای متقاضیان شناسایی کنید

توصیف شرکت در کسب و کار

در این قسمت از برنامه ریزی بخش های مختلف تجارت شامل ماموریت ها محصولات و خدمات و راهکارهای برای تامین نیازهای بازار هدف مشخص می شود همچنین با برنامه ریزی استراتژیک نیازهای بازار هدف و اهداف کسب و کار را به طور دقیق بیان کرده و ویژگی های خاص رقابتی که سبب ارتقا و موفقیت شرکت می شود را بیان می کند
 

تحلیل بازار هدف در کسب و کار

کسب و کار تازه تاسیس شده نیازمند جمع آوری اطلاعات از اندازه بازار و سهم بازار است بررسی نقاط قوت عوامل تحت کنترلی هستند در کسب و کارتان مانند توانایی هایی افرادی که استخدام می شوند. بررسی فرصت های سازمانی موقعیت هایی هستند که با استفاده از استراتژی بازاریابی و فروش از آن ها جهت ارتقای جایگاه از آن بهره می بریم مشخص کردن تهدیدها ، عوامل خارجی غیر قابل کنترلی هستند که برای تدوین برنامه ریزی  باید مورد شناسایی قرا ربگیرند

business-plan-canvas.jpg
 
مدیریت در کسب و کار
در این بخش به صورت نمودار سازمانی ساختار تجارت و سلسله مراتب اختیارات ویژگی های مدیران و مدیران بازاریابی موفق را مشخص می کند
بازاریابی و فروش در طرح کسب و کار

یکی از مهم ترین ارکان کسب و کار بازاریابی وفروش است ،شرح رشد و نفوذ در بازار ئر کنار کانال های توزیع و روش های ارتباط با بازار هدف از جمله مواردی است که در بخش بازاریابی ، بازاریابی شبکه های اجتماعی بیان شود و در بخش فروش باید فرآیند آموزش، استراتژی های جذب نیرو و تحلیل مشتریان بالقوه را مد نطر قرار دهید

تامین مالی در طرح کسب و کار این قسمت شامل نیازهای مالی حال و آینده و چگونگی استفاده از منابع مالی و هرگونه استراتژی مالی مرتبط می باشد
برنامه ریزی مالی در طرح کسب و کار موفقیت یا عدم موفقیت کسب و کار رابطه ای مستقیم دارد مدیران تحلیل عملکرد نیازمند درک پیش بینی وانتظارات مالی هستند این تحلیل شامل نرخ ها وروند تحلیل برای تمامی موارد مالی می باشد

پیوست برنامه کسب و کار در طرح کسب و کار آخرین مرحله از برنامه کسب و کار اطلاعات مختلفی می باشد که برای تکمیل برنامه لازم است مانند گواهی ها، مجوزها،اسناد قانونی و... که در موارد مورد نیاز باید ارائه شود


نتیجه گیری

یک تحلیل کامل از بازار برای کسب‌وکارها بسیار مهم و حیاتی است. این تحلیل باید چرخه‌ی خرید، عادت‌های خرید مشتریان، آمادگی برای پذیرش محصولات و مواردی از این قبیل را تجزیه و تحلیل کند همچنین طرحی که ارائه میشود باید شامل استراتژی هایی باشد که در صورت بروز اشکالات و اشتباهات احتمالی که تاثیر گرفته از عوامل خارجی ، راهکارهایی را پیشنهاد دهد که به کمک آن به نتایج دلخواه سازمانی دست یافت.

677
30 مرداد 1396 - 16:01